Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Nguyên Tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

1948


Dịch nghĩa:

Đêm rằm tháng riêng

Đêm nay rằm tháng riêng trăng vừa tròn
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xanh.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm bàn bạc việc quân
Nửa đêm trở về ánh trăng đầy thuyền.

1948

Dịch thơ:

Rằm tháng riêng

Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

XUÂN THỦY dịch

More...

Chùm thơ Hồ Chí Minh

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Ngắm trăng

Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Tức cảnh Pắc Bó

Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang .


Cảnh khuya

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','rgth7che4e9o4rm50absik2qf3','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 06:04:30','/ac8961/tho-ho-chi-minh.html')