Gái quê

Xuân trẻ xuân non xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em
Làn môi moh mỏng tươi như máu
Ðã khiến môi tôi mấp máy thèm.

Từ lúc tóc em bỏ trái đào
Tới chừng cặp má đỏ au au
Tôi đều nhận thấy trong con mắt
Một vẻ thơ ngây và ước ao.

Lớn lên em đã biết làm duyên
Mỗi lúc gặp tôi che nón ngiêng
Nghe nói ba em chưa chịu nhận
Cau trần của khách làng giềng bên.


Hàn Mặc Tử