Tình ca ban mai

Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết.

Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc

Em ở trời mưa ở
Nắng sáng màu xanh che

Tình em như sao khuya
Rải hạt vàng chi chít

Sợ gì chim bay đi
Mang bóng chiều bay hết

Tình ta như lộc biếc
Gọi ban mai lại về.

Dù nắng trưa không ở
Ta vẫn còn sao khuya

Hạnh phúc trên đầu ta
Mọc sao vàng chi chít

Mai hoa em lại về.


Chế Lan Viên

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','94dluf4aroloimffsq2jkbpdn4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:34:24','/a44548/tinh-ca-ban-mai.html')