Qua mưa

Qua dãi mưa sân tôi ngắm em
Màn mưa nhòa những nét thân quen
Tình yêu mới nở sao mà đẹp
Một thoáng nhìn nhau mưa cũng nghen!


Vân Long