Vô biên - Xuân Diệu

Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu
Ta cần uống ở suối thương yêu;
Hãy tuôn âu yếm lùa mơn trớn
Sóng mắt lời môi nhiều - thật nhiều!

Chớ nên tiết kiệm hỡi nàng tiên!
Ta được em chăng lại mất liền:
Với bạn ân tình hay với cảnh
Nơi nào ta cũng kiếm Vô-biên.

Những phen reo hót những cơn say
Những lúc mây đen ám mặt mày
Là lúc lời xa muôn thế giới
Ðến vờn trong dạ cánh chim bay...

Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm
Trời ơi ta muốn uống hồn em!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','0q57ro6mhno89bvsgu1flgi795','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:30:50','/a44498/vo-bien-xuan-dieu.html')