Phải nói - Xuân Diệu

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ?
"Anh tham lam anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi em đã nói em yêu ;
Sao vẫn nhắc một lời đã cũ?"

- Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ hay yêu mến cũng là không
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân
Ðem chim bướm thả trong vườn tình ái.

Em phải nói phải nói và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày
Bằng nét vui bằng vẻ thẹn chiều say
Bằng đầu ngả bằng miệng cười tay riết

Bằng im lặng bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ


Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','0c8ongtfs2ae22mqattujjfns5','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-14 16:03:29','/a44494/phai-noi-xuan-dieu.html')