Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh

Nguyên Tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

1948


Dịch nghĩa:

Đêm rằm tháng riêng

Đêm nay rằm tháng riêng trăng vừa tròn
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xanh.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm bàn bạc việc quân
Nửa đêm trở về ánh trăng đầy thuyền.

1948

Dịch thơ:

Rằm tháng riêng

Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

XUÂN THỦY dịch