Giang tây - Hồ Dzếnh

Chị về làm dâu nhà tôi
Từ ngày má chị hồng đôi trứng gà.
Nắng trần chưa nhuộm màu da
Chị còn giày nhiễu quần hoa như ngày
Chị người ở mãi Giang-tây
Thi thuyền kết lá chăng dây đèn cầu.
Nhưng từ chị về làm dâu
Da tơ nắng sạm mái đầu gối giăng.
Ôm tôi chị bảo luôn rằng :
" Chấp trăm Hà-nội chưa bằng quê ta ! "
Giang-tây hồ đất bao la
Non ngây nước tóc màu da rợn trời.
Quan hà từ nhấp ly bôi
Lòng đau nhớ nước qua người chị dâu.
Năm năm mơ hội đèn cầu !...
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','h55ri1k3dbferfc1glbcspbkm3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:31:33','/a44266/giang-tay-ho-dzenh.html')