Giản dị - Hồ Dzếnh

Em ăn em nói em cười
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành : quần nhiễu hàng len
Em tôi : áo trắng quần đen sơ sài.
Ai mà để ý vào ai
Quần đen lẫn bóng áo gai lẫn màu.
Trên đời hai đứa yêu nhau
Quần đen hóa đẹp áo sầu hóa vui.
Tình là hạnh phúc chia đôi
Hương len kẽ đá trăng soi dặm trường.
Đừng mong ước cả Thiên- đường
Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
Tình người bướm lại ong qua
Tình tôi con nước canh gà hắt hiu.
Sầu tôi bờ bến bao nhiêu
Nếu đi em để sắc điều gây nên...