Duyên ý - Hồ Dzếnh

Đừng buồn nhưng cũng đừng vui
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa.
Hỡi người tôi nói gì chưa ?
Tôi đương sắp nói hay vừa nói ra ?
Trời đừng cho búp lên hoa
Cho khi gần đến tôi xa mãi nàng ;
Cho tôi thoáng cảm mùi nhang
Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi.
Chập chờn bướm nửa hoa đôi
Tình nên chỉ mộng khi đời sẽ thơ.
Ước gì bạn mãi là cô
Để duyên hai đứa bao giờ cũng tươi.
Đừng buồn nhưng cũng đừng vui
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa...
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','k5nh3fn9q4nctlogq9qssa4h12','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:30:45','/a44263/duyen-y-ho-dzenh.html')