Chiều - Hồ Dzếnh

Trên đường về nhớ đầy...
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây...

Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cô?
Chất trong hồn chiều nay?

Tôi là người lữ khách
Mầu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là Rừng
Ngỡ hồn mình là Mây

Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây