Cảm Đề - Hồ Dzếnh

Mẹ nhỏ của con ơi !
Máu chảy xuân thơm mắt lệ ngời
Vú mẹ đã khô nguồn sữa cũ
Tình con còn lại bấy nhiêu thôi !...
Hoa Xuân đất Việt nghìn thu nở
Gương cũ muôn đi rạng rỡ soi.
Uớc nhỏ như xưa mà nũng nịu :
" Coong nà coong mẹ mẹ coong ơi !... "
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','q84as8pcd467acsf0t3bg0gi32','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:31:37','/a44257/cam-de-ho-dzenh.html')