Buổi hẹn - Hồ Dzếnh

Nắng vàng em mới lại
Ôi ! ngóng trông sao buồn.
Tôi đi và đứng mãi
Mắt tìm xa xôi luôn...
Tôi mơ chân trên đường
Áo màu trong lá thắm ;
Đường và cây mát lắm
Riêng lòng tôi đau thương.
Tôi không hề yêu đương
Sao sầu tôi vương vương
Sao tình tôi bát ngát
Sao hồn tôi thê lương ?
Nhẽ nào trên Hà nội
Ngày vàng chia sáng tối
Không thấy nắng bay reo
Em quên gi đến nỗi ?
Đây em tôi đây rồi !
Màu áo mơ da trời
Mùa xuân bừng môi tươi
Nắng dồn theo gót bước.
Đôi mắt long lanh cười
- Ôi ! đời hôm nay vui
Chim gió đừng mách nhé !
Ta xé thơ đi rồi...
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','uik1ocq582ugcqsojntv28dmg6','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-22 22:39:56','/a44256/buoi-hen-ho-dzenh.html')