Thơ đã mất trinh - Chế Lan Viên

Và những hồn và những tim và những phách
Và những Ta ràn rụa đã tuôn trào
Ngày mai rồi phô phang trên cổ sách
Rồi chán chường trong sóng mắt xôn xao.

Quăng bút xuống xé tan ngay mảnh giấy
Riết lấy đầu giữ chặt chút hồn thơ
Cho Thanh Cao ôm chặt những niềm mơ
Cho ý tưởng nằm im trong Trinh Tiết

Như hồn ma lịm đi trong cõi chết.

(Q N. 14-9-1937)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4071','mcrds24ks9gsv28mkdcnfg2847','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-14 16:03:31','/a44226/tho-da-mat-trinh-che-lan-vien.html')