Thu vàng

 
 
 Nhạc: Cung Tiến
Guitar: Trần Văn Quang
 
 
 
 
Copy by Thanh Hải