Ta 
TA
 

Ta còn ở lại trần gian
Vui cho vơi hết muôn ngàn nỗi đau
Ta còn như đá chìm sâu
Đợi cơn mưa tạnh một màu trắng bay.

Thanh Hải.

Chị 2

Gửi em

Lại nữa rùi em ơi! Một mai qua cơn mê qua cuộc đời bềnh bồng chị...lại về thăm em nha! Mong em vui hơn.