Chết vì tiền
Có một lúc nào đó trong cuộc đời bạn bổng dưng thấy "chán sống": Người yêu bỏ bạn mà đi mớ văn chương chỉ là đống giấy lộn rồi cơm áo gạo tiền...Không đùa với khách thơ bạn làm bài thơ cuối để vĩnh biệt. Đúng lúc đó nàng tiên đã đến và đưa...bạn đi!

Thanh Hải (Sưu tầm).